Skip to content Skip to footer

Czym Jest Faktoring i Czy Warto Skorzystać z Usług

Przedsiębiorcy i właściciele rozwijających się firm coraz częściej decydują się na dodatkowe udogodnienia i możliwości. W skutek podjętych działań firma ma szansę działać sprawniej i uniknąć poniesienia określonych strat finansowych. Jedną z możliwości jest faktoring.

Jest to rozwinięta usługa finansowa, skierowana głównie do firm i przedsiębiorstw. Głównym jego zadaniem jest zachowanie płynności finansowej w sytuacji kiedy firma lub przedsiębiorstwo nie może bądź nie chce brać kredytu. Poniżej dowiesz się czym dokładnie jest faktoring, jakie są jego rodzaje i kiedy najbardziej się opłaca.

Co to jest faktoring?

Faktoring to dokładniej mówiąc usługa w której jedna ze stron – faktor nabywa wierzytelność, by w efekcie nią zarządzać i zająć się jej finansowanie. W zamian za wykonywaną pracę otrzymuje wynagrodzenie, początkowo w postaci zaliczki, następnie (po uregulowaniu wszystkich należności przez dłużnika) pozostałą część należnej kwoty.

Podjęte w ramach faktoringu działania, mają na celu zabezpieczenie przedsiębiorstwa oraz poprawienie płynności finansowej. Odpowiedni system działania sprawi, że należności od odbiorców szybciej spłyną na konto firmowe poprzez sprzedaż wierzytelności o odroczonym terminie płatności.

zawarcie umowy z firmą

W transakcji uczestniczą następujące podmioty:

 • faktorant czyli przedsiębiorca lub właściciel firmy,
 • faktor – instytucja finansowa – profesjonalna firma lub bank,
 • dłużnik – zobowiązany do zapłaty na rzecz faktoranta określonej sumy finansowej.

Jak to wygląda w praktyce? 

W praktyce cały proces wygląda następująco – profesjonalna, posiadająca uprawnienia instytucja finansowa odkupuje faktury Klienta. Po podpisaniu umowy na konto Klienta trafiają środki finansowe, które są częścią należności. Oprócz finansowania, profesjonalna firma faktoringowa zajmują się również odzyskiwaniem należności i prowadzeniem kont. Za wykonane usługi pobierana jest opłata.

zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Skrytka bankowa – ile kosztuje, czym jest, jak działa i kto może założyć?

Zalety współpracy: 
 • poprawa płynności finansowej firmy,
 • szybki i w pełni bezpieczny dostęp do środków finansowych,
 • możliwość przeniesienia ryzyka związanego z niewypłacalością na faktora,
 • możliwość wydłużenia terminu płatności ze sprzedaży towarów i usług,
 • stały dopływ kapitału obrotowego.
Wady współpracy: 
 • wysokie koszty usług,
 • brak możliwości finansowania sprzedaży komisowej, detalicznej, gotówkowej,
 • konieczność zwrotu zaliczki otrzymanej od faktora.

Jakie są rodzaje faktoringu dla firm? 

Rozpatrując pojęcie faktoring dla firm w pierwszej kolejności spotkamy się z definicjami – faktoring pełny, niepełny i mieszany. Oto podstawowe różnicę tych trzech pojęć:

Faktoring pełny – bez regresu 

W momencie podpisania umowy, faktor bierze na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahentów objętych umową. Działanie takie jest możliwe dzięki ubezpieczeniu należności przez faktora lub wykorzystywaniu istniejącej już polisy ubezpieczenia należności. W takich przypadkach Klient podejmujący współpracę z firmą faktoringową, tym samym pozbywa się ryzyka braku płatności przez odbiorcę.

Faktoring niepełny – z regresem 

W tym przypadku sytuacja wygląda nieco inaczej. Faktor wykupuje należność bez przyjęcia na siebie ryzyka niewypłacalności odbiorców. Klient jest więc całkowicie odpowiedzialny za brak uregulowania należności W sytuacji braku płatności, Klient zobowiązany jest do zwrotu kwoty zaliczki wypłacanej z tytułu należności. Termin płatności objęty jest regresem i wynosi od 14 do 60 dni.

Faktoring mieszany 

Jest to swego rodzaju połączenie faktoringu pełnego i niepełnego. W tym przypadku faktorant ma możliwość dochodzenia roszczenia od faktoranta. To w jakiej sytuacji przysługuje regres, znaleźć można w podpisanej przez strony umowie. W większości przypadków ryzyko związane z wierzytelnością podzielone jest tak, iż faktor nie posiada regresu w przypadku niewypłacalności osoby zadłużonej, w pozostałych jednak przypadkach tak.

SEPA czy przelew SWIFT – który przelew zagraniczny wybrać?

Inne rodzaje faktoringu:

 • krajowy – nabywcami są podmioty krajowe,
 • eksportowy – dotyczy współpracy z podmiotami zagranicznymi
 • ubezpieczeniowy – możliwość poszerzenia usługi faktoringowej o ubezpieczenie z powodu braku płatności,
 • odwrócony – nabycie wierzytelności na wniosek nabywcy a nie sprzedającego.

Kiedy warto zdecydować się na usługę?

Skorzystanie z tego rodzaju usług to dobre rozwiązanie w sytuacji kiedy firma nie posiada odpowiedniej zdolności kredytowej i sam nie jest w stanie wypracować płynności finansowej. Takie działanie pozwoli na uregulowanie najpilniejszych i najpotrzebniejszych zobowiązań i uregulowanie sytuacji finansowej firmy. Dodatkowo, usługa polecana jest w sytuacji problemu z zarządzaniem należnościami. W sytuacji kiedy kontrahenci nie płacają należności w ustalonym wcześniej i objętym umową terminie, wskutek czego pojawiają się wewnętrzne problemy finansowe przedsiębiorstwa.

Kiedy posłać dziecko na angielski?

Profesjonalny faktoring dla firm pozwala na zachowanie płynności finansowej. Głównym jej zadaniem jest wyeliminowanie strat wynikających z braku wpływów z nieuregulowanych przez dłużnika świadczeń. Wybierając odpowiednią firmę zajmującą się oferowaniem tego typu usług będziesz mógł odetchnąć z ulgą.

Leave a comment