Skip to content Skip to footer

Z czego wynikają problemy z koncentracją?

Koncentracja jest funkcją psychiczną, która ukierunkowuje i koncentruje świadomą aktywność umysłową na określonych bodźcach, elementach lub aspektach danej sytuacji. Zdolność koncentracji uwagi jest bardzo zmienna i zależy od warunków środowiskowych, nastroju, stopnia stresu i wieku.

Trudności z koncentracją są więc wynikiem wahań, odchyleń lub radykalnych zmian w tej aktywności umysłowej i występują zwłaszcza wtedy, gdy brakuje motywacji i zainteresowania określonymi przedmiotami lub tematami.

Objaw ten ma wiele przyczyn i może być związany z wieloma innymi zaburzeniami, takimi jak utrata pamięci krótkotrwałej, trudności w jasnym przetwarzaniu pojęć, słuchaniu i formułowaniu słów.

Możliwe przyczyny spadku koncentracji

Koncentracja to zdolność do utrzymania skupienia uwagi na danej czynności przez pożądany okres czasu. Jest to ważny składnik naszego mózgu, który wpływa na wiele innych funkcji umysłowych, takich jak pamięć, kreatywność, intuicja i rozwiązywanie problemów. Dlatego też poprawa koncentracji oznacza również wzmocnienie innych powiązanych funkcji poznawczych.

Koncentracja jest niezbędnym składnikiem, który umożliwia nam pomyślne wykonywanie wielu codziennych czynności, czy to w pracy, nauce czy sporcie.

Koncentracja może mieć ograniczenia czasowe; według niektórych badań trwa średnio około godziny, po czym ma tendencję do spadku.

Trudności z koncentracją mogą mieć różne przyczyny, z których część jest spowodowana patologiami neurologicznymi i zespołami obejmującymi układ nerwowy. Przyjrzyjmy się najczęstszym przyczynom:

 • Nastrój
 • Zmęczenie
 • Wiek
 • Przyczyny zewnętrzne, choroby
skupiony mężczyzna

Problemy z funkcjami poznawczymi

Nastrój często wpływa na Twój dzień, często rozpraszają Cię inne myśli i nie jesteś w stanie poświęcić należytej uwagi temu, co robisz. Nie jest to poważna przyczyna, ale brak koncentracji może być sygnałem alarmowym, który wskazuje na wysoki poziom stresu. Krótka przerwa, gorąca herbata ziołowa i trochę muzyki z pewnością pomogą Ci się lepiej skoncentrować.

Wielozadaniowość może być szkodliwa dla wydajności, a zwłaszcza dla koncentracji. Zmęczenie jest więc wrogiem uwagi, ale wystarczy trochę odpocząć lub skupić się na jednej rzeczy naraz, aby przywrócić zdolności poznawcze do pełnej sprawności.

Rozpraszanie się telefonem komórkowym lub telewizorem nie sprzyja koncentracji, ale można wykorzystać te zasoby do zwiększenia produktywności, sporządzając listę rzeczy do zrobienia lub puszczając w tle muzykę, która stymuluje uwagę. Ważne jest, aby unikać zewnętrznych przyczyn wpływających na wydajność.

Koncentracja jest z pewnością trudna, jeśli czynniki zewnętrzne osłabiają uwagę, ale nie zawsze jest to kwestia rozproszenia. Nasz organizm może mieć fizjologiczny brak uwagi, dlatego należy uzupełnić aktywne składniki pamięci i koncentracji.

Jak nauczyć się szybko czytać? Przeczytaj książkę w jeden wieczór!

Problemy z uwagą u dzieci

Każdy wiek ma swoje wady i zalety, a koncentracja zmienia się wraz z nimi. Jako dziecko masz naturalnie więcej energii i to może wpływać na twoją uwagę, ponieważ rozprasza cię tak wiele rzeczy. Wystarczy zatem zminimalizować źródła rozproszenia uwagi.

Kiedy jesteś dzieckiem, Twoja koncentracja jest większa, zwłaszcza podczas nauki, i właśnie wtedy mogą pojawić się problemy poznawcze. Niezrozumienie tekstu może być sygnałem ostrzegawczym, który należy wziąć pod uwagę, a Ty możesz potrzebować wsparcia farmakologicznego lub suplementów. W takim przypadku należy zwrócić się do farmaceuty o poradę dotyczącą najlepszego sposobu utrzymania maksymalnego stężenia leku.

U dzieci, problemy z koncentracją mogą wystąpić w przypadku pasożytów jelitowych, w tym przypadku niepokój, zaburzenia snu, bladość i moczenie są również częste.

Ponadto, nieumiejętność skupienia uwagi u dzieci jest jednym z objawów ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) i wiąże się z nadpobudliwością, nadmierną agresją, impulsywnym i porywczym zachowaniem oraz brakiem dyscypliny.

kobieta wskazuje na głowę

Choroby wywołujące trudności z koncentracją

Trudności z koncentracją mogą wystąpić w przypadku anemii z niedoboru żelaza i różnych chorób neurologicznych (takich jak choroba Alzheimera). Jest to również jeden z psychologicznych objawów depresji i zaburzeń lękowych. W niektórych przypadkach jest to spowodowane brakiem snu lub stresem.

Ostre zatrucie alkoholem zmniejsza zdolność koncentracji, podobnie jak przewlekły alkoholizm i narkomania (np. heroina i kokaina) prowadzą do trwałego uszkodzenia mózgu, które upośledza czynności poznawcze. Trudności z koncentracją mogą być również skutkiem ubocznym stosowania niektórych leków, takich jak leki anksjolityczne.

Poszukaj innego objawu towarzyszącego trudnościom w koncentracji, aby zawęzić listę możliwych przyczyn:

 • Alkoholizm,
 • Anemia
 • Autyzm,
 • Depresja
 • Depresja poporodowa
 • Zaburzenie dwubiegunowe
 • Zaburzenia stresu pourazowego
 • Kleszczowe zapalenie mózgu (TBE)
 • Pełnoobjawowe zapalenie wątroby
 • Nietolerancje pokarmowe
 • borelioza
 • Choroba Wilsona
 • Menopauza
 • Dziecięce porażenie mózgowe
 • Schizofrenia

Jak się uczyć szybko i skutecznie? 5 sprawdzonych sposobów!

Trudności z koncentracją – przyczyny

Istnieje wiele przyczyn trudności z koncentracją. Powszechnie uważa się, że główne przyczyny są zdeterminowane przez pewne makroobszary, takie jak:

 • Nastrój
 • Stres
 • Środowisko
 • Zaawansowany wiek
 • Motywacje osobiste i psychologiczne
 • Różne rodzaje chorób

Wszystkie te czynniki mogą powodować trudności w koncentracji, a także prowadzić do mniej lub bardziej długotrwałego zmęczenia psychicznego. Jest to bardzo częste zaburzenie, które może być również spowodowane przez bardzo poważne problemy, takie jak anemia, niedobór żelaza i choroby neurologiczne.

Czynniki ryzyka

Trudności z koncentracją są oczywiście związane z pewnymi czynnikami ryzyka. W rzeczywistości, jak już powiedzieliśmy, mogą one być spowodowane przez stres, depresję, nadużywanie narkotyków i/lub alkoholu, brak snu i leczenie niektórymi lekami (np. anksjolitykami), które mogą prowadzić do poważnych problemów w naszych funkcjach poznawczych.

W innych przypadkach trudności z koncentracją mogą wynikać z niezrównoważonej diety, która nie zawiera witaminy B, pierwiastka zawartego w takich produktach jak groch, jaja, orkisz, kamut i nasiona słonecznika.

kobieta się uczy

Objawy trudności z koncentracją

Trudności w śledzeniu wypowiedzi, niezdolność do robienia notatek, gdy jest to konieczne, niezdolność do skupienia się na konkretnym celu (np. czytaniu książki) są tym, co powszechnie określa się jako objawy trudności w koncentracji.

Problemowi temu towarzyszy niekiedy także erozja pamięci krótkotrwałej, trudności z wyrażaniem pojęć czy zwykłym mówieniem lub słuchaniem.

Trudności z koncentracją mogą wynikać z lęku

Lęk jest stanem emocjonalnym, który pomaga nam uaktywnić nasze mechanizmy obronne w obliczu potencjalnych zagrożeń i zmian. Ten stan czujności zmusza nas jednak do spalania dużych ilości energii, aby zachować czujność i gotowość do przeciwdziałania potencjalnym trudnym sytuacjom, a jednocześnie powoduje, że koncentrujemy naszą uwagę na postrzeganej sytuacji dyskomfortu/ryzyka.

Nie tylko wywołuje to zmęczenie psychiczne i fizyczne, ale może również generować lub podkreślać trudności w koncentracji, a także spadki wydajności w nauce lub pracy.

Jak się zrelaksować? 7 skutecznych sposobów na stres!

Jak poradzić sobie z problemami z koncentracją?

Aby odzyskać zdolność koncentracji, należy przede wszystkim zidentyfikować przyczyny problemu i podjąć działania w celu ich usunięcia. Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, ale jest wiele rzeczy, które możemy zrobić, aby poprawić nasz stan emocjonalny i psychiczny.

Środki zaradcze na trudności z koncentracją mogą być różne. W szczególności można przeciwdziałać temu problemowi poprzez odpowiednią ilość snu, kontrolowanie niepokoju i stresu oraz spożywanie diety bogatej w witaminę B.

Niektóre z działań, które pomagają przeciwdziałać trudnościom w koncentracji obejmują ograniczenie potencjalnych stresorów i wszystkich tych sytuacji, które sprawiają, że czujemy się niekomfortowo, odwracając naszą uwagę od codziennych czynności i celów, skupiając naszą uwagę na problemie. Przykładem mogą być sytuacje, które wywołują w nas stan niepokoju.

Podejście to nie powinno polegać na unikaniu pewnych działań lub okazji, ale na zmianie naszego podejścia i sposobu radzenia sobie z pewnymi sytuacjami, próbując zracjonalizować kontekst i potencjalne niebezpieczeństwo/zmiany, które nas niepokoją. Szczególnie w przypadku łagodnego lęku możliwe jest, że nasza reakcja obronna i wynikające z niej odczucie dyskomfortu nie są proporcjonalne do tego, co je wywołało i nie pomagają w znalezieniu rozwiązania.

Wreszcie, warto prowadzić zdrowy tryb życia: zrównoważona dieta i odpowiednia aktywność fizyczna, zwłaszcza na świeżym powietrzu, to dobre sposoby na poprawę zdolności koncentracji.

Leave a comment